Lanjutan Putusan Perkara GugatanTahun 2014

PERKARA GUGATAN 2014

No

 JP

Nomor Perkara

Majelis

Tgl. Daftar

Tgl. Putus

Keterangan

81

8

0081/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

16/05/2014

12/06/2014

Dowload Putusan

82

9

0082/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C2,D1

19/05/2014

08/07/2014

Dowload Putusan

83

9

0083/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

19/05/2014

07/07/2014

Download Putusan

84

8

0084/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

20/05/2014

08/07/2014

Dowload Putusan

85

8

0085/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

20/05/2014

05/06/2014

Dowload Putusan

86

9

0086/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

20/05/2014

23/06/2014

Dowload Putusan

87

22

0087/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C2,D1

20/05/2014

10/06/2014

Dowload Putusan

88

9

0088/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C4,D1

22/05/2014

26/06/2014

Download Putusan

89

8

0089/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

26/05/2014

02/07/2014

Dowload Putusan

90

9

0090/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

02/06/2014

07/07/2014

Download Putusan

91

22

0091/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

03/06/2014

02/07/2014

Download Putusan

92

9

0092/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

03/06/2014

02/07/2014

Download Putusan

93

9

0093/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

04/06/2014

14/07/2014

Dowload Putusan

94

8

0094/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

11/06/2014

16/07/2014

Download Putusan

95

9

0095/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

12/06/2014

07/07/2014

Download Putusan

96

8

0096/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

12/06/2014

13/08/2014

Dowload Putusan

97

9

0097/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C2,C3,D

18/06/2014

18/08/2014

Download Putusan

98

9

0098/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C1,C3,D1

07/07/2014

 

Dalam Proses

99

8

0099/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C1,C3,D1

08/08/2014

03/09/2014

Download Putusan

100

9

0100/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C1,C3,D

11/08/2014

03/09/2014

Download Putusan

101

9

0101/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

11/08/2014

22/09/2014

Download Putusan

102

9

0102/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C1,C3,D1

12/08/2014

01/10/2014

Download Putusan

103

8

0103/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

15/08/2014

15/09/2014

Download Putusan

104

9

0104/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

18/08/2014

29/09/2014

Download Putusan

105

8

0105/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

19/08/2014

 

Dalam proses

106

9

0106/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

20/08/2014

10/09/2014

Dowload Putusan

107

8

0107/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

25/08/2014

29/09/2014

Dowload Putusan

108

9

0108/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C1,C3,D

26/08/2014

24/09/2014

Download Putusan

109

9

0109/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

01/09/2014

02/10/2014

Dowload Putusan

110

9

0110/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

01/09/2014

02/10/2014

Dowload Putusan

111

9

0111/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

01/09/2014

02/10/2014

Dowload Putusan

112

8

0112/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

02/09/2014

 

Dalam Proses

113

9

0113/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

03/09/2014

29/09/2014

Dowload Putusan

114

8

0114/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

04/09/2014

29/09/2014

Dowload Putusan

115

9

0115/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

05/09/2014

 

Dalam Proses

116

9

0116/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

05/09/2014

24/09/2014

Dowload Putusan

117

9

0117/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

09/09/2014

08/10/2014

Dowload Putusan

118

9

0118/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

09/09/2014

 

Dowload Putusan

119

9

0119/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

10/09/2014

 

Dowload Putusan

120

22

0120/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

11/09/2014

08/10/2014

Dowload Putusan

121

8

0121/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

12/09/2014

 

Dowload Putusan

122

8

0122/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

15/09/2014

 

Dowload Putusan

123

9

0123/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

15/09/2014

 

Dowload Putusan

124

8

0124/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C2,C3,D

15/09/2014

 

Dowload Putusan

125

9

0125/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

15/09/2014

16/10/2014

Dowload Putusan

126

9

0126/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

15/09/2014

 

Dowload Putusan

127

8

0127/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C2,D1

17/09/2014

07/10/2014

Dowload Putusan

128

8

0128/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C2,D1

17/09/2014

07/10/2014

Dowload Putusan

129

9

0129/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C2,D1

17/09/2014

07/10/2014

Dowload Putusan

130

9

0130/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C2,D1

17/09/2014

07/10/2014

Dowload Putusan

131

9

0131/Pdt.G/2014/PA.BUOL

A,C1,C2,D1

17/09/2014

07/10/2014

Dowload Putusan

132

8

0132/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

18/09/2014

 

Dowload Putusan

133

9

0133/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

22/09/2014

 

Dowload Putusan

134

8

0134/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

23/09/2014

 

Dowload Putusan

135

9

0135/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

25/09/2014

16/10/2014

Dowload Putusan

136

9

0136/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

25/09/2014

 

Dowload Putusan

137

9

0137/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

01/10/2014

 

Dowload Putusan

138

1

0138/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

01/10/2014

 

Dowload Putusan

139

8

0139/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

03/10/2014

 

Dowload Putusan

140

8

0140/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

07/10/2014

 

Dowload Putusan

141

9

0141/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D

08/10/2014

 

Dowload Putusan

142

22

0142/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

10/10/2014

 

Dowload Putusan

143

9

0143/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D

13/10/2014

 

Dowload Putusan

144

9

0144/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C1,C3,C4,D1

13/10/2014

 

Dowload Putusan

145

9

0145/Pdt.G/2014/PA.BUOL

C2,C3,C4,D1

14/10/2014

 

Dowload Putusan

146

9

0146/Pdt.G/2014/PA.BUOL

 

14/10/2014

 

Dowload Putusan

147

9

0147/Pdt.G/2014/PA.BUOL

 

14/10/2014

 

Dowload Putusan

148

9

0148/Pdt.G/2014/PA.BUOL

 

16/10/2014

 

Dowload Putusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putusan Sebelumnya (KLIK DI SINI),  Perkara Permohonan (KLIK DI SINI)